Over de ‘i’ van IPABO

De i staat voor impact. De impact van Hogeschool IPABO. Voor een opleiding die draait om jou. Zodat je ontdekt wie je bent en waar je voor staat. En je leert verhouden tot anderen, van welke culturele of levensbeschouwelijke achtergrond dan ook. Bij IPABO word je iemand die het verschil maakt. Iemand die je bij blijft. Vol kracht. Vol leerkracht. Vol impact.

De i staat ook voor interlevensbeschouwelijk. De houding om open te staan voor religie of geen religie. Vanuit begrip en inlevingsvermogen. Met oog voor de persoon en de context waarin je opereert. De i zit in ons DNA. Het zit verankerd in de kernwaarden van IPABO. Dit komt tot uiting in onze blik op de wereld en ons opleidingscurriculum. Religieuze stromingen, levensbeschouwelijke vraagstukken, diversiteit en inclusiviteit hebben binnen het onderwijs van IPABO een blijvend belangrijke plaats.

Wat biedt het jou?

In je tweede studiejaar kies je een richting waarvoor je aan het eind van je studie een extra diploma ontvangt:

  • Rooms-katholieke akte voor godsdienst/levensbeschouwing
  • Diploma voor protestants-christelijk basisonderwijs
  • Diploma voor islamitisch basisonderwijs
  • Diploma religieuze diversiteit

Met je IPABO diploma kun je werken bij iedere Nederlandse basisschool. Maar heb je een voorkeur voor scholen van een bepaalde traditie? Dan heb jij met dit extra diploma alvast een streepje vóór!

Abel:
“De lessen godsdienst/levensbeschouwing gaan niet alleen over het geloof. Je leert ook hoe je kan filosoferen met kinderen. Ik vind het persoonlijk heel gaaf om met kinderen gesprekken te voeren over ‘het leven’ en dat leer je goed bij deze lessen.”

Menno:
“De i van IPABO staat voor mij voor individuen. Elk kind heeft z’n eigen rugzakje met normen en waarden, rituelen en gebruiken. Dit maakt ieder kind uniek. Het individu begrijpen, staat gelijk aan sturing kunnen geven om er vervolgens een groep van te maken. Een groep waarbij je aansluit op de behoeften van de kinderen.”