Pedagogisch Educatief Professional. Ondersteun kinderen van nul tot veertien jaar

In de opleiding Pedagogisch Educatief Professional staat het begeleiden en stimuleren van de ontwikkeling van kinderen tussen nul tot veertien jaar centraal. Met dit diploma kun je aan de slag als pedagogisch educatief professional, bijvoorbeeld op een kinderdagverblijf, als leerkrachtondersteuner in het basisonderwijs of op een naschoolse opvang.  

Wat is een Associate degree?

Een Associate degree (Ad) is een tweejarige hbo-opleiding met een praktijkgerichte opzet, waarbij praktijkleren een belangrijke rol inneemt. De opleiding zit qua niveau tussen een mbo-4 en een hbo-bachelor in. Een Associate degree is een wettelijk diploma.

Het opleidingsprogramma

Je behaalt in twee jaar het Associate degree-diploma Pedagogisch Educatief Professional (Ad Pep).  Je richt je in het eerste jaar op kinderen van nul tot veertien jaar. De vakken die gegeven worden zijn gericht op deze brede doelgroep. Je krijgt vakken zoals ontwikkelingspsychologie, pedagogisch klimaat, gespreksvaardigheden en culturele diversiteit. Je kunt keuzemodules volgen, zoals het babycertificaat, dat je nodig hebt als je met baby’s werkt in een kinderopvangorganisatie. Ook zijn er keuzemodules die je kunt volgen samen met pabo-studenten, zoals muziek, klassenmanagement of beeldende vorming.

In het tweede jaar kies je een afstudeerrichting: jonge kind specialist of educatief specialist. Als ‘jonge kind specialist’ kan je praktijkplek zowel in de kinderopvang als in de onderbouw van de basisschool zijn. Vakken die je binnen deze afstudeerrichting krijgt zijn bijvoorbeeld: VVE-programma’s, ontwikkelingskansen jonge kind en ouderbetrokkenheid. Na afronding van deze afstudeerrichting krijg je het VVE-basiscertificaat en kan je het certificaat hbo’er op de groep behalen.

Als ‘educatief specialist’ krijg je een praktijkplek in de basisschool, de onderbouw van het voortgezet onderwijs of de naschoolse opvang. Vakken die je binnen deze afstudeerrichting krijgt zijn bijvoorbeeld: didactiek taal en rekenen, handelingsgericht werken en inspelen op onderwijsbehoeftes.

Voltijd en deeltijd

De opleiding wordt zowel in voltijd (in Amsterdam) als deeltijd (Amsterdam en Alkmaar) aangeboden.  Heb je een mbo-4 opleiding, bij voorkeur in sociaal-pedagogische richting, afgerond en wil je doorstuderen, dan kan dat in voltijd. Werk je al in de kinderopvang, basisschool of naschoolse opvang, dan kun je kiezen voor deeltijd. Voor beide studievarianten ben je twee dagen per week (16 uur) in de praktijk bezig met stage of werk.

Lesdagen en lesplaats

De voltijdopleiding heeft als lesplaats Amsterdam. Je volgt lessen op maandag en dinsdag. Voor de deeltijdopleiding kan je kiezen tussen lesplaats Amsterdam (lesdag maandag) of Alkmaar (lesdag vrijdag).

Waar kun je terecht met je diploma?

Met een Ad PEP-diploma ben je breed inzetbaar in de doelgroep van nul tot veertien jaar. Je kunt andere taken en verantwoordelijkheden op je nemen dan met een mbo-diploma.   Werk je al in de kinderopvang? Dan biedt de Ad PEP een verbreding en verdieping in je huidige functie. Bijvoorbeeld als pedagogisch beleidsmedewerker, pedagogisch coach, combinatiefunctionaris of senior pedagogisch medewerker. Ben je onderwijsassistent, dan kun je met dit diploma verder doorgroeien naar een functie als leraarondersteuner in het (speciaal) basisonderwijs of in de eerste leerjaren van het voortgezet onderwijs. In de naschoolse opvang kun je meer beleidsmatige of coördinerende taken op je nemen en een verbindende factor zijn tussen school en de naschoolse opvang.

Waarom IPABO?

Op de IPABO werken docenten die veel ervaring hebben in het onderwijsveld en expertise met betrekking tot de ontwikkeling van (jonge) kinderen. Ook kun je bij ons een aantal keuzemodules samen met pabo-studenten volgen. En wil je na het behalen van je Associate Degree nog verder studeren? Dan stroom je gemakkelijk door naar de pabo-opleiding, die je in 2,5 jaar kunt afronden.