Over de ‘i’ van IPABO

De i van IPABO staat voor interreligieus onderwijs. De diversiteit in de samenleving en daarmee op de basisschool geeft invulling aan het onderwijs op de pabo. Of je nu wel of geen godsdienstige achtergrond hebt, bij Hogeschool IPABO maak je kennis met diverse religieuze richtingen. Je leert over de verschillende tradities, feesten en normen en waarden van de religies, waarbinnen de nadruk ligt op wat mensen onderling bindt. En natuurlijk leer je hoe je hierover met kinderen in gesprek gaat en hoe je dit kunt toepassen binnen de klas.

Wat biedt het jou?

In je tweede studiejaar kies je een richting waarvoor je aan het eind van je studie een extra diploma ontvangt:

  • Rooms-katholieke akte voor godsdienst/levensbeschouwing
  • Diploma voor protestants-christelijk basisonderwijs
  • Diploma voor islamitisch basisonderwijs
  • Diploma religieuze diversiteit

Met je iPabo diploma kun je werken bij iedere Nederlandse basisschool. Maar heb je een voorkeur voor scholen van een bepaalde traditie? Dan heb jij met dit extra diploma alvast een streepje vóór!

Abel:
“De lessen godsdienst/levensbeschouwing gaan niet alleen over het geloof. Je leert ook hoe je kan filosoferen met kinderen. Ik vind het persoonlijk heel gaaf om met kinderen gesprekken te voeren over ‘het leven’ en dat leer je goed bij deze lessen.”

Menno:
“De i van IPABO staat voor mij voor individuen. Elk kind heeft z’n eigen rugzakje met normen en waarden, rituelen en gebruiken. Dit maakt ieder kind uniek. Het individu begrijpen, staat gelijk aan sturing kunnen geven om er vervolgens een groep van te maken. Een groep waarbij je aansluit op de behoeften van de kinderen.”